Business Development

business developmentWij verlenen bedrijven hulp en ondersteuning bij business development, waarbij wij als consultant en sparringpartner diverse commerciële bedrijfsprocessen analyseren en waar nodig verbetervoorstellen voor aanreiken.

Nieuwe dienst of product in de markt zetten?

Organisaties moeten continue inspelen op veranderende behoeften van klanten. Klanten kunnen grillig zijn en overlopen naar uw concurrent als u niet weet in te spelen op hun vraag of probleem. Business Development heeft dan ook alles te maken met het op de juiste wijze vertalen van uw dienst of product naar uw doelgroep.  Wilt u op korte termijn uw nieuwe dienst in de markt zetten? Dan is iMarketing en Media hierin de aangewezen marketing partner om samen deze doelstelling te realiseren.

Een nieuwe doelgroep bereiken?  

Merkt u dat de online aanvragen afnemen, bereiken uw marketing activiteiten niet wat u wilt en wilt u een marketingstrategie die wel werkt en die op korte termijn al resultaten kan laten zien?  Zeker als u een nieuwe of bredere doelgroep wil bereiken om uw diensten of producten te verkopen, denken wij graag mee en komen met een concreet marketingplan die u de gewenste nieuwe klanten oplevert.

Business Development met oog op uw concurrentie

Zeker in deze economisch roerige tijden, zijn veel bedrijven alert op het zo goed mogelijk bedienen van de klant. Indien u sterke concurrenten heeft, gaan wij samen met u bekijken hoe business development kan bijdragen aan een sterkere onderscheidende positie van uw bedrijf.  Om klanten aan u te binden moet u online de juiste profilering nastreven, een concurrerende positie in nemen en het liefst boven uw concurrenten uitspringen

iMarketing en Media kan bijdragen aan business development op het gebied van:

  • Het sterker neerzetten van uw concurrerende positie
  • Een professionele online profilering met uw website
  • Het analyseren van uw business- en marketingprocessen
  • Fungeren als sparringpartner bij nieuwe ontwikkelingen
  • Het in de markt zetten van nieuwe diensten of producten

Business Development  in 5 stappen

In vijf stappen kunnen wij bijdragen aan de business development en online concurrerende positie van uw bedrijf.

1) Analyseren huidige situatie
2) Het in kaart brengen van verbeterpunten
3) Het voorstellen van een verbeterplan
4) Het geven van uitvoering aan het business development plan
5) Het monitoren en bijsturen van de uitgezette activiteiten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze business development  diensten? Doe gelijk een aanvraag en dan nodigen wij u binnenkort uit voor een onderhoudend gesprek of wij komen bij u op kantoor.